IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

SLUŽBY

• Medzinárodná nákladná doprava na území Európy
• Vnútroštátna cestná nákladná doprava na území Slovenskej Republiky
• Špedícia
• Zemné práce
• Nakladanie a čistenie cukrovej repy